ข้อมูลพื้นฐานตำบล
ข้อมูลหมู่บ้าน
แผนที่ตำบล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
คณะผู้บริหาร / สภา...
บุคลากร
ผลิตภัณฑ์น้ำมันงาบ้านสล่าเชียงตอง
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่
31 ตุลาคม 2556
 
คำขวัญตำบลเสาหิน... สุดเขตประเทศไทย วิถีชีวิตในดงป่า... ผลิตภัณฑ์น้ำมันงา มหัศจรรย์ล้ำค่า "เสาหิน"
วิสัยทัศน์ อบต.เสาหิน

"ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง"
 
 

 

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน เรื่องสอบราคาอาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2555(2-02-2555]
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่ และเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสื่อสารชนิดมือถือ
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตำบลเสาหิน เป็นตำบลที่มีเส้นทางการคมนาคมที่ไม่สะดวก ซึ่งมีระยะทางที่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงถึง 96 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตรักษา พันธ์สัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนเป็นบางส่วน ทำให้พื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่านานาชนิดเช่น ป่าดงดิบ ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าสนเขา และป่าเต็งรังเป็นต้น อีกทั้งพื้นที่ตำบลเสาหินยังเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า เป็นช่องทางการค้าระหว่าง ไทยกับพม่า และสามารถเดินทาง ข้ามไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อย (ที่ตั้งชื่อตัวเองว่า ดาวแดง) ณ เขตประเทศพม่า อีกทั้งยังมีชาวไทยภูเขา 2 เผ่า ได้แก่ เผ่าไทยใหญ่และ เผ่ากระเหรียง (สะกอ) ซึ่งทั้งสองเผ่าได้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของตนเองสืบต่อกันมา ช้านาน
 
 


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน
ได้จัดโครงการบวชป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2556
ณ หมู่ที่ 1
บ้านเสาหิน  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การเผา และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า รวมถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ให้แก่ลูกหลานต่อไป 
 
 
   
 
 
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม
ดิกชั่นนารีออนไลน์
แปลอังกฤษ-ไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
จส.100
สวนดุสิตโพล
ข่าวสารพลังงานไทย
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 
 
ข่าวสารจากกรมส่งเสริมฯ
ข่าวกรมบัญชีกลาง
ราคามาตราฐานครุภัณฑ
คกก.กระจายอำนาจ อปท.
ข่าวจากสำนักงบประมาณ
รวมเว็บไซต์ส่วนราชการ
กลุ่มเพื่อนพนักงาน
กฎหมายดอทคอม
กองทุน อบต
กรมการจัดหางาน
 
 
อบต.แม่เหาะ  
 
อบต.บ้านกาศ  
 
อบต.ป่าแป๋  
 
อบต.แม่คง  
 
ทต.เมืองยวมใต้  
 
ทต.แม่ยวม  
 
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  
 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ท่านคิดว่าการให้บริการของ
เวบนี้เป็นอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย